Covidová doba donutila všechny přejít do online. Naše řešení umožňuje provádět testování individuálních účastníků v jejich vlastním prostředí bez nutnosti být s dalšími účastníky ve společném prostoru. Toto unikátní řešení vám tak přináší následující výhody:

 • Certifikovaná osoba nepřichází do fyzického kontaktu s žádným jiným účastníkem ani komisařem - certifikace tak mohou probíhat i v případných vyhlášených karanténních opatřeních, či v případě onemocnění či karantény účastníka.
 • Certifikovaná osoba nemusí nikam cestovat a efektivně využívá pracovní dobu v den certifikace, stejně jako dohlížející komisaři.
 • Organizátor certifikace nepotřebuje prostory pro certifikaci a náklady na celý proces jsou tak výrazně nižší.
 • Výrazná operativnost v organizování menších testování dle aktuálních potřeb.

Systém distančního testování zcela vyhovuje požadavkům České národní banky pro realizaci zkoušek zkoušek odborné způsobilosti akreditovanými osobami.


Jak distanční testování probíhá?

 • Účastník v předepsané místnosti (ideálně uzavřená, bez dalších osob, jednoduše zařízená) připraví PC/notebook, na kterém bude vyplňovat test.
 • Dále připraví a umístí mobilní zařízení pro dohled komisaře (mobilní telefon, tablet, další notebook).
 • Při zahájení zkoušky se zkušební komisař propojí přes mobilní zařízení k účastníkovi, provede jeho identifikaci, kontrolu prostor a aplikací běžících na PC a připustí účastníka ke zkoušce.
 • V průběhu zkoušky je účastník dozorován komisaři přes jejich dohledové centrum, a to jak mobilním zařízením, tak prostřednictvím streamované aktivity z účastníkova PC.

Co všechno s naším systém pro distanční testování získáte:

 • dohledové centrum pro vzdáleně připojené komisaře - pro komunikaci s účastníky, dohled nad jejich zařízeními a streamy, s možnosti pořizování printscreenů
 • rozhraní pro účastníka testování - zařízení pro skládání testu a dohledové zařízení - plně funkční pro Windows i iOS
 • možnost vyžadovat pořízení dokladů totožnosti pro efektivnější kontrolu totožnoti
 • zpracování dokumentace o průběhu zkoušky
 • ověřovací nástroj pro účastníky testování, na kterém si před certifikací může ověřit fungování všech potřebných zařízení a funkcionalit pro certifikaci

Kontaktujte nás pro ukázku a nezávaznou konzultaci, která předchází individuální cenové nabídce - info@exams.cz