Naše doména. Na tom jsme vyrostli a umíme to dokonale. Od nekomplikovaného firemního testování až po složitý administrační proces dle požadavků České národní banky.

Jsme tu pro vás, pokud:

  • Ve své společnosti pravidelně potřebujete ověřovat znalosti či dovednosti na profesionální formální úrovni.
  • Preferujete "offline" podobu papír-tužka/tablet v režimu společného testování všech účastníků na jednom místě.
  • Potřebujete jednoduchou technologii pro generování unikátních testů požadované struktury a jejich strojové vyhodnocení.
  • Využijete detailní monitoring o průběhu zkoušky.
  • Vaše testy jsou složeny z otázek s jednou či více správnými odpověďmi, nebo případovými studiemi.
  • Volitelně pro proces certifikace využijete vzdálený kamerový dohled zkušebních komisařů.

Co vám nabízíme:

  1. Analýzu potřeb a návhr procesů pro řešení interního testování a certifikace.
  2. Komplexní implemetnaci systému pro realizaci testování integrovaný do vašeho CRM, intranetu či jiný interního informačního systému.
  3. Servis, údržbu a další poradenství.


Kontaktujte nás pro ukázku a nezávaznou konzultaci, která předchází individuální cenové nabídce - info@exams.cz