Distanční testování 

Distanční testování je moderní a spolehlivá metoda jak testovat znalosti účastníků vzdělávání. 

Existují jednoduché systémy pro realizaci testů (dotazníková řešení, zabudovaná řešení v LMS systémech apod.

Naše řešení pokrývá i ty nejnáročnější požadavky na objektivní a kontrolovaný průběh testování. 


Jak distanční testování probíhá?

  • Účastník v předepsané místnosti (ideálně uzavřená, bez dalších osob, jednoduše zařízená) připraví PC/notebook, na kterém bude vyplňovat test.
  • Dále připraví a umístí mobilní zařízení pro dohled komisaře (mobilní telefon, tablet, další notebook).
  • Při zahájení zkoušky se zkušební komisař propojí přes mobilní zařízení k účastníkovi, provede jeho identifikaci, kontrolu prostor a aplikací běžících na PC a připustí účastníka ke zkoušce.
  • V průběhu zkoušky je účastník dozorován komisaři přes jejich dohledové centrum, a to jak mobilním zařízením, tak prostřednictvím streamované aktivity z účastníkova PC.